Jouw
toekomst
staat
centraal

Wij zijn er speciaal voor jongeren van 12 tot 23 jaar die in de problemen zitten. We bieden diagnostiek en behandeling (tweedelijns GGZ) en praktische hulp. Samen met de jongere onderzoeken we wat nodig is en bieden hulp op alle leefgebieden.

aanmelden

Gewoon doen wat werkt

Attributen
Client van de Care-Express
Jordi 17 jaar

We zijn er voor jou

Soms zit je in een situatie waar je zelf of met je ouders niet goed uitkomt. Het loopt bijvoorbeeld op school niet lekker, er zijn problemen thuis of met politie en justitie, of je hebt persoonlijke problemen.

Je kunt bij ons terecht om de hulp te krijgen die je nodig hebt. Je bent ook welkom als je nog niet weet wat jouw probleem precies is. Zelfs als anderen vooral problemen met jou hebben en jij dat onzin vindt.

We werken met jou waar en wanneer dit nodig is, bij ons, thuis of op school. En dus ook ’s avonds of in de weekenden als jij dan het beste te bereiken bent. De hulp die je dan van ons krijgt is wat ons betreft zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Want: ‘If it ain’t broke, you don’t need to fix it’. Dus ook niet door ons. 


Care Express in het nieuws

-->